Αρχείο κατηγορίας: Το νερό,πηγή ζωής

Ιουν 02

Νερό, «πηγή ζωής»!

DSC01564

  Νερό… »  πηγή ζωής «! 1η  Μέρα Εισαγωγή στο θέμα: Διερεύνηση και αυθόρμητη έκφραση πρότερων ιδεών των παιδιών για το θέμα μας . Δημιουργία ιστογράμματος με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, από τα παιδιά σχετικά με το τι θέλουν να μάθουν το νερό. Συνεργασία & εμπλοκή γονέων, οι οποίοι βοηθούν στο σπίτι τα παιδιά τους …

Συνέχεια ανάγνωσης »