«

»

Απρ 13

Σχέδιο δράσης: Αξιοποίηση Αύλειου χώρου, Νηπιαγωγείου Λακκώματος 2023-2024

 

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ – ΣΑΡΒΑΝΕΙΟ – 9490146

Σχολικό Έτος: 2023 – 2024

Ημερομηνία Εξαγωγής: 21/11/2023

 Στόχος Βελτίωσης:

 • Βελτίωση της αυλής του Νηπιαγωγείου, ώστε να γίνει προσιτή, ασφαλής και λειτουργική για τα νήπια
 • Να ενισχυθεί ο χώρος με κατάλληλα παιχνίδια ώστε τα νήπια να χαλαρώνουν και να εκτονώνουν την ενέργεια τους, κατά την ώρα του διαλείμματος.
 • Να δημιουργηθούν επιδαπέδια ομαδικά παιχνίδια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μάθηση, η συνεργασία και η αλληλεγγύη,στο χώρο της αυλής, σε ένα περιβάλλον αποσυμπίεσης.
 • Να ενεργοποιηθεί η φαντασία και οι καλλιτεχνικές τους ικανότητες, ζωγραφίζοντας τους τοίχους του Νηπιαγωγείου και να νιώσουν την χαρά της δημιουργίας.
 • Να γίνουν ικανά και υπεύθυνα ώστε να καλλιεργήσουν και να φροντίσουν έναν λαχανόκηπο στην αυλή του σχολείου και να μελετούν τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού.
 • Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των λουλουδιών και των οπωροφόρων δέντρων και να αποκτήσουν φιλικά αισθήματα προς το περιβάλλον.
 • Να ευαισθητοποιηθούν γονείς και φορείς της τοπικής κοινωνίας και να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια της σχολικής μονάδας στο σύνολό της.

Σχέδιο Δράσης: Αξιοποίηση του Αύλειου χώρου

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Συντονιστής Δράσης: ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα – Στόχοι: Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και η εισαγωγή των καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση και ειδικότερα των περιβαλλοντικών, έδωσε αξία στον ρόλο που μπορεί να παίξει ο αύλειος χώρος του σχολείου στην μάθηση και στο σχεδιασμό ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων. Και ενώ παλαιότερα ο ρόλος της αυλής είχε υποτιμηθεί και χρησιμοποιόταν μόνο για εκτόνωση και ελεύθερο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις, αψιμαχίες και απαγορεύσεις, στην σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία, η σχολική αυλή με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ασφαλή οργάνωση, μπορεί να στηρίξει την μάθηση, τον σεβασμό και την συνεργασία, καθώς επίσης, την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Μια καλά διαμορφωμένη αυλή, συνεπάγεται συνεργασία ανάμεσα σε Εκπαιδευτικούς, Γονείς και κηδεμόνες και τοπικούς φορείς. Επίσης απαιτείται σωστός σχεδιασμός και οργάνωση για να επιτευχθούν οι στόχοι που επιθυμούμε να υλοποιηθούν. Να φυτέψουμε δέντρα και λουλούδια, ώστε να καλλιεργήσουμε φιλική και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον. Να προμηθευτούμε κάδους Ανακύκλωσης, έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες. Να εμπλουτίσουμε την αυλή με όμορφες γωνιές για χαλάρωση και συζήτηση. Να τοποθετήσουμε παιχνίδια που να στοχεύουν την γύμναση του σώματος. Να ομορφύνουμε την αυλή, ζωγραφίζοντας επιδαπέδια ομαδικά παιχνίδια, συμβάλλοντας έτσι στην συνεργασία και την κριτική σκέψη τους.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :

Από τις 12 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου, αφού διερεύνησε τις ανάγκες της Σχολικής μονάδας, συσκέφθηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί με τον άξονα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ – ΜΆΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ. Πραγματοποίησε σχεδιασμό δράσης με τίτλο: ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΏΡΟΥ. Έθεσε τους στόχους της δράσης και ενημέρωσε, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τους τοπικούς φορείς και τον Δήμο. Κατόπιν τούτου, προχώρησε στην σύνταξη χρονοδιαγράμματος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ : Προετοιμασία εδάφους, αγορά συστήματος ποτίσματος και φύτεμα εποχιακών φυτών. Εγκατάσταση κάδου Ανακύκλωσης χαρτιού.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:  Δεντροφύτευση οπωροφόρων δέντρων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Συγκομιδή λαχανικών και δράσεις σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, για την σωστή διαχείριση της τροφής. ΜΑΡΤΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Φύτεμα λουλουδιών και λαχανικών. Εγκατάσταση παιδικής χαράς. Συνθέσεις επιδαπέδιων ομαδικών παιχνιδιών, στα πλακίδια της αυλής. Αγορά και εγκατάσταση ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων.

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ: Ζωγραφική στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία :

Για να υλοποιηθεί το παραπάνω σχέδιο δράσης, αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, του τοπικού συμβουλίου και του Δήμου στον οποίο ανήκει το Νηπιαγωγείο. Επίσης αποφασίστηκε να γίνει δεκτή κάθε είδους δωρεά από ιδιώτες και εργοστάσια, καθώς το Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη. Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα υπάρχει ενημέρωση από γεωπόνους, αγρότες και από την εξιδεικευμένη ομάδα τη οργάνωσης ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης:

Τα κριτήρια για την επιτυχημένη υλοποίηση της Δράσης περιλαμβάνουν: Τον καταμερισμό ευθυνών και την συνεργασία, ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό  Την συχνή ενημέρωση των γονέων και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Συνεργασία με την ΣΕΕ. Την σωστή διαχείριση των πόρων . Την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που αναδύονται μέσα από το αρχικό Σχέδιο δράσης. Την αξιοποίηση νέων τρόπων διδασκαλίας που θα προκύψουν από την αξιοποίηση της αυλής. Την συνεχή ενθάρρυνση των παιδιών, έτσι ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες και να δίνουν λύσεις και ιδέες.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης :

Στο τέλος κάθε διδακτικής μέρας, θα καταγράφονται οι δράσεις στο βιβλίο σχολικής ζωής. Θα αξιολογούνται και θα τροποποιούνται οι δραστηριότητες, αν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων. Θα ανοιχτεί ατομικός φάκελος για κάθε μαθητή, όπου θα εμπλουτίζεται με τα φύλλα αξιολόγησης και τις εντυπώσεις που θα αποκομίζει από τι δραστηριότητες. Θα συνταχθεί ερωτηματολόγιο για κάθε μαθητή και θα συμπληρώνεται, έτσι ώστε να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των νηπίων

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή
Αρχικά, ενημερώθηκαν οι γονείς, για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου μας και στη συνέχεια για το Σχέδιο δράσης της σχολικής μας μονάδας. Επίσης, με μία  σύντομη παρουσίαση, ενημερώθηκαν σχετικά με την επίδραση του Αύλειου χώρου στην ανάπτυξη των παιδιών. Κατόπι, μετά από συζήτηση του συλλόγου Διδασκόντων, καταγράφηκαν ιδέες και προτάσεις, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο προαύλιο του Νηπιαγωγείου μας. Ακολούθησε ο σχεδιασμός της Δράσης και ανατέθηκαν αρμοδιότητες, τόσο στις Εκπαιδευτικούς, όσο και στους γονείς. Επίσης, προσδιορίστηκαν οι φορείς που θα μπορούσαν να εμπλακούν και υπολογίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι. Οι χορηγοί που συνέβαλαν στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ήταν οι εξής: Δήμος Νέας Προποντίδας, Υπηρεσία Πρασίνου, Πρόεδρος και μέλη του Τοπικού συμβουλίου, Ιδιοκτήτης φυτώριου της περιοχής , ο οποίος μας παρείχε δωρεάν, φυτά και λουλούδια, καθώς και συμβουλές για την διαμόρφωση του κήπου, Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος ανέλαβε την αγορά και φύτευση 4 οπωροφόρων δέντρων, Ιδιώτες. Στη συνέχεια και μετά από συζήτηση στην τάξη με την ολομέλεια των νηπίων και την βοήθεια των ΤΠΕ, όπου αντλήσαμε πληροφορίες για τα φυτά και τα λαχανικά τη αυλής μας, ανατέθηκαν  δραστηριότητες στα νήπια, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους, που αφορούσαν στην φροντίδα και τον καλλωπισμό της αυλής. Οι  γονείς, μετά από συνεννόηση με το Εκπαιδευτικό προσωπικό και ανάλογα με το εργασιακό τους προγραμματισμό, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, α) την ομάδα του Λαχανόκηπου και β)την ομάδα του Ανθόκηπου, και ανέλαβαν αρμοδιότητες που αφορούσαν στην περιποίηση και συντήρηση του κήπου και ανέλαβαν την παροχή εργαλείων και μέσων τα οποία θα διευκόλυναν την ενασχόληση με αυτόν. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι γονείς μέσω email, ενημερώνονταν για τυχόν αλλαγές ή θέματα που προέκυπταν. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά και μετά από τον παραπάνω σχεδιασμό υλοποιήθηκαν τα εξής; Δεντροφύτευση πεύκων και οπωροφόρων δέντρων, δημιουργία ανθόκηπου και λαχανόκηπου και συγκομιδή λαχανικών, ανάλογα με την εποχή, εγκατάσταση ξύλινης γέφυρας στο χώρο που ορίστηκε για παιδική χαρά, τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων πικ-νικ. Τέλος, καθ” όλη την διάρκεια της δράσης , πραγματοποιήθηκαν 3 σύλλογοι Διδασκόντων, με θέμα συζήτησης,  την πορεία της δράσης, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την αξιολόγηση των εμπειριών και των συναισθημάτων που βίωσαν τα παιδιά κατά την διάρκεια της δράσης μας. Στο τέλος του Σχεδίου Δράσης, διοργανώθηκε πικ-νικ στην αυλή του Νηπιαγωγείου και με τη συμμετοχή των γονέων, με ομαδικά παιχνίδια και χορό, αφού πρώτα ετοιμάστηκε ένα πλούσιο πρωινό με λαχανικά από τον κήπο μας….

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μας μονάδας, με θέμα: «Αξιοποίηση του Αύλειου χώρου», θα συνεχιστεί και την επόμενη Σχολική χρονιά, καθώς κάποιες προτάσεις που κατατέθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν, λόγω έλλειψης χρόνου. Επίσης, κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης, προέκυψαν νέες ιδέες που θα συμβάλλουν εξίσου σημαντικά στην επίτευξη των αρχικών στόχων του Σχεδίου. Ειδικότερα, όσο αφορά στις αρχικές προτάσεις, δεν υλοποιήθηκαν τα εξής: α) Συνθέσεις επιδαπέδιων ομαδικών παιχνιδιών, στα πλακίδια της αυλής β) Προμήθεια κάδου Ανακύκλωσης χαρτιού, γ) Ζωγραφική στην εξωτερική τοιχοποιία του Νηπιαγωγείου. Οι νέες ιδέες που προέκυψαν, είναι οι εξής: α)Διακόσμηση πλαστικών αντικειμένων και αντικειμένων από λευκοσίδηρο, που θα στολίσουν την αυλή και θα τονώσουν το σεβασμό προς το περιβάλλον. β) Αξιοποίηση και ζωγραφική σε παλιές πόρτες, που βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο του Νηπιαγωγείου ώστε να γίνουν πίνακες που θα στολίσουν τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου, εγείροντας έτσι την φαντασία και  ενισχύοντας τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών. γ) Δημιουργία υπαίθριας βιβλιοθήκης. δ) Αγορά κάδου κομποστοποίησης, για την λίπανση του κήπου μας. ε) Δεντροφύτευση ελαιόδεντρων…

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Διοργάνωση επιμόρφωσης για την αξία του παιχνιδιού στην αυλή του σχολείου, σαν μέσο ανάπαυλας, κινητικής εκτόνωσης ,συλλογικής μάθησης και ενίσχυσης της  οικολογικής συνείδησης, καθώς επίσης και την συμβολή του στην διαμόρφωση των μαθητών σε ενεργούς πολίτες…

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτείνεται, η κοινοποίηση και διάχυση του Σχεδίου Δράσης και των αποτελεσμάτων, σε όμορα Νηπιαγωγεία με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Εκπαιδευτικών, μέσω email και ιστοσελίδας. Επίσης, προτείνεται η διάχυση του Σχεδίου Δράσης και των αποτελεσμάτων, σε ένα πιο διευρυμένο επιμορφωτικό πλαίσιο, με την διοργάνωση ημερίδων από την σχολική μονάδα που εκπονεί ανάλογα Σχέδια ή από την Σύμβουλο του Εκπαιδευτικού έργου.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης υλοποιήθηκαν οι εξής επιμορφωτικές συναντήσεις :

Α) Επιμορφωτική συνάντηση γονέων με θέμα:» Το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου», όπου έγινε αναφορά στους σκοπούς και στους στόχους του Νηπιαγωγείου, στους οποίους εντάσσεται και το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Β) Επιμορφωτική συνάντηση γονέων με θέμα:» Σχέδιο Δράσης- Αξιοποίηση του Αύλειου χώρου», όπου αναφέρθηκαν τα οφέλη της σχολικής αυλής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των Νηπίων….

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Υλικό που αξιοποιήθηκε:

«natural play in schools» youtube «Προστασία φυτών στον σχολικό κήπο» Το πράσινο σχολείο. «Τι προσφέρει ο σχολικός κήπος» Αειφόρο Ελληνικά σχολεία. «Ημερολόγιο σποράς, φύτευσης και συγκομιδής» Τα μυστικά του κήπου.

Υλικό που παρήχθη:

 • Έντυπα συμμετοχής γονέων.
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης γονέων για το σχέδιο δράσης.
 • Φύλλα εργασίας των παιδιών για την Αυλή του Νηπιαγωγείου,, γενικότερα.
 • Φύλλα εργασίας για τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού ή δέντρου….

 Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 • Φόρτος εργασίας των γονέων.
 • Καταστροφή μικρού μέρους νεαρών φυτών, λόγω καιρικών συνθηκών….

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

 • Συνεργασία μεταξύ γονέων και Εκπαιδευτικών.
 • Συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτικών με τοπικούς και Δημόσιους φορείς, καθώς και ιδιώτες
 • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία του Σχεδίου Δράσης, καθ” όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Το κλίμα σεβασμού μεταξύ των Εκπαιδευτικών.
 • Το ενδιαφέρον των παιδιών.
 • Η εμπειρία των Εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα Αγωγή Υγείας. …
Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί
 : 3
Αποτελέσματα της Δράσης
Τα αποτελέσματα της Δράσης ήταν θετικά, καθώς επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι από τους  στόχους που είχαν τεθεί. Όσο αφορά την ασφάλεια, τη μάθηση και την αισθητική, σημειώθηκε αύξηση της αισθητικής,(παρτέρια, καθαρισμός χώρου,  περίφραξη),αύξηση των περιοχών παιχνιδιού,(συντήρηση επιδαπέδιων ομαδικών παιχνιδιών, εγκατάσταση ξύλινης γέφυρας, τσουλήθρας, τραμπάλας), δημιουργία φυσικών οικοσυστημάτων και χώρων πρασίνου,( Δεντροφύτευση πεύκων, πλατανομουριών και οπωροφόρων δέντρων, δημιουργία λαχανόκηπου και ανθόκηπου, ποτιστικό σύστημα), βελτίωση του χώρου χαλάρωσης ( παγκάκια, τραπεζάκια πικ-νικ). Επίσης, η αυλή του σχολείου μας, συνδέθηκε με το ΑΠΣ καθώς συμπεριλάβαμε στις καθημερινές ρουτίνες την φροντίδα και περιποίηση του κήπου, τα ημερολόγια παρατήρησης και τα φύλλα εργασίας. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση στα ενδιαφέροντα των γονέων, βλέποντας τους στόχους να υλοποιούνται και να αυξάνεται το ενδιαφέρον των παιδιών. Μέσα από τον Λαχανόκηπο, ενισχύθηκε η σημαντικότητα της Μεσογειακής Διατροφής. Τέλος, ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι, η Αυλή του σχολείου μας μπορεί να γίνει χώρος, μάθησης, σύμπραξης και συνεργασίας γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων. Το σχέδιο Δράσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας και μετά την επεξεργασία φωτογραφικού και άλλου υλικού θα κοινοποιηθεί σε όμορα Νηπιαγωγεία του Νομού μας…
Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)
Δεν υπήρξαν αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό….

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>